Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

VoivalaS001 44,64 
VoivalaS002 44,64 
VoivalaS003 44,64 
VoivalaS004 44,64 
VoivalaS005 44,64 
VoivalaS006 44,64 
VoivalaS007 44,64 
VoivalaS008 44,64 
VoivalaS009 44,64 
VoivalaS010 44,64 
VoivalaS011 44,64 
VoivalaS012 44,64 
VoivalaS013 44,64 
VoivalaS014 44,64 
VoivalaS015 44,64 
VoivalaS016 44,64 
VoivalaS017 44,64 
VoivalaS018 44,64 
VoivalaS019 44,64 
VoivalaS020 44,64 
VoivalaS021 44,64